วันพืชมงคล "วันสำคัญพิธีแรกนาขวัญ"

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พระใหญ่เมืองภูเก็ต, เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะหัวข้อ “ยสะกุลบุตร และสหาย บรรลุอรหันต์” ปฏิบัติธรรม 7 นาทีสร้างสุข แผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวร ทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อแม่ ให้กับผู้ต้องขังชาย 2,000 คน และผู้ต้องขังหญิง 200 คน.

อบรมเพื่อเป็นศาสนพิธีกร (มรรคนายก) ให้กับผู้ต้องขังที่สมัครใจ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พระใหญ่เมืองภูเก็ต, เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเป็นศาสนพิธีกร (มรรคนายก) ให้กับผู้ต้องขังที่สมัครใจ


ย้อนกลับ