โครงการนิมนต์พระจำพรรษา ณ สามจังหวัดชายแดนใต้

นิมนต์พระภิกษุเข้าโครงการ "ชวนโยมเข้าวัด สมานฉันท์ รักษาถิ่นชายแดนใต้" เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในแนวทาง "พหุวัฒนธรรม" เพื่อยังความสงบและสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้

ประมวลกิจกรรม ปี 2560-2562

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นระหว่าง ปี 2560-2562

ถวายผ้าไตร

ถวายผ้าไตรจีวรพร้อมบาตรจำนวน 59 ชุด ให้แก่วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ท่านผู้พิพากษาและคณะได้ร่วมปลูกป่าไว้เป็นที่ระลึก

ท่านผู้พิพากษา เอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต และคณะได้ร่วมปลูกป่าไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ท่านได้ขึ้นมาสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยได้รับการต้อนรับจากนายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด


ย้อนกลับ