ที่อยู่


มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕

42/14 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

086-328-0369, 076-373138-9
076-373140
[email protected]จากตัวเมือง

ถนนเจ้าฟ้านอก เลยวัดฉลอง 800 เมตร เลี้ยวขวาเข้าซอยยอดเสน่ห์ (ระยะทางขึ้นเขา 6 ก.ม.) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จากวงเวียนห้าแยกฉลอง

ถนนเจ้าฟ้านอก ระยะทาง 1 ก.ม. เลี้ยวซ้ายเข้าซอยยอดเสน่ห์ (ระยะทางขึ้นเขา 6 ก.ม.) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต