เที่ยววัฒนธรรมคือคำตอบ

29 ม.ค. 64 อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

29 มกราคม 2564 ฝ่ายวิชาการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไปร่วมการสนทนากลุ่ม เพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต” ของนายธิบดิ์ เซซัง นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยวภาคพิเศษ ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยตัวแทนพระใหญ่ได้เสนอ 3 ประเด็น คือ 1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกหลังโควิด(ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง) 2.การปรับตัวของภูเก็ตหลังโควิด(ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางการยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองแห่งสุขภาวะนานาชาติ- Marina Hub และ Medical Hub) 3.พระใหญ่เมืองภูเก็ตในฐานะหมุดหมายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันดับหนึ่ง(จะเติมเต็มแนวทางการยกระดับเป็นเมืองนานาชาติ ด้วยกิจกรรมสันทนาการด้านสุขภาพจิตใจ นอกเหนือจากการบริการด้านสุขภาพทางกายของภาคธุรกิจ อันเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวตะวันออก) โดยได้มอบวารสารแสงพระธรรม #9 ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ร่วมประชุมทุกคน

มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านชินประชา สำนักวัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้ากะทู้ และกองทุนฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต

[อ่านต่อ...]

บวชพระประจำปี ‘63

28 พ.ย. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดะตะ) จัดบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2563 จำนวน 15 รูป พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เจ้าคณะตำบลฉลอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ปลงผมนาคโดยพระสงฆ์และญาติโยม ณ ลานเวียนเทียน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) แล้วเคลื่อนขบวนจากเขานาคเกิดไปทำพิธีบวช ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม ทั้งนี้ พระนวกะจะพำนักเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจนถึงการลาสิกขา วันที่ 12 ธันวาคม 2563 [อ่านต่อ...]

ออกพรรษาพม่ามอญ

31 ต.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

วันลอยกระทงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันออกพรรษาของชาวพม่าและมอญซึ่งมีศรัทธาเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา วันนี้พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจึงหนาแน่นไปด้วยเพื่อนชาวพม่าและมอญที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่งกายสวยงามขึ้นมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ตทำบุญตามประเพณีเช่นทุกปีที่ผ่านมา
อนึ่ง ประเพณีลอยกระทงได้สืบทอดปฏิบัติกันมาในหมู่ประเทศภูมิภาคอุษาคเนย์อันได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชาด้วย ทั้งนี้ อินเดียซึ่งก็มีประเพณีลอยกระทงมาช้านานและอาจเป็นต้นทางส่งผ่านมายังอุษาคเนย์ของเรา แตกต่างกันที่คติความเชื่อและกำหนดเวลา [อ่านต่อ...]

กฐิน ‘63

10 ต.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนี้ มีพระเถรานุเถระ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในภูเก็ตและต่างจังหวัดมาร่วมอย่างอบอุ่น โดยพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองและเจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส นำพระสงฆ์ 3 รูปซึ่งรับอาราธนาไปจำพรรษายังนราธิวาสในโครงการ‘จากพระใหญ่สู่ชายแดนใต้’มาร่วมพิธี สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี สำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ฯลฯ ในภาคบ่าย ยังมีการติดตั้งเศียรนาคหินอ่อนแกะสลักเศียรที่ 3 ณ บันไดแก้ว บันได เงิน บันไดทอง ก่อนหมู่สงฆ์และผู้ร่วมงานจะเคลื่อนขบวนไปร่วมประกอบพิธีสุดท้าย ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) [อ่านต่อ...]

รู้จักศาลเยาวชน

14 ส.ค. 63 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดรถบริการรับส่งนักเรียนจำนวน 35 คน จากโรงเรียนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ไปทัศนศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและชมนิทรรศการของศาลฯ [อ่านต่อ...]

ปลูกไม้วันแม่

14 ส.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลฯ และคณะเยาวชนที่ต้องคดี จัดกิจกรรมปลูกหน่อต้นสัก จำนวน 12 ต้น และโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นหมากกว่า 100 เมล็ดด้วยการยิงง่ามหนังสติ๊ก เพื่อปลูกสำนึกรักษ์ธรรมชาติอย่างรื่นรมย์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ให้การต้อนรับ [อ่านต่อ...]

ถวายไตรจีวร

10 ส.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

กองพันทหารปืนใหญ่ฯ ที่ 2 ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ถวายไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมโชค เสาร์ศรีอ่อน ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส ประสานการรับไตรจีวรและบาตรจำนวน 10 ชุดจากมูลนิธิฯ เพื่อมอบแก่พุทธบริษัทในจังหวัด [อ่านต่อ...]

ปลียอดศาลหลักเมือง

30 ก.ค. 63 ยอดศาลหลักเมืองภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางวันดี วุ่นซิ้ว ภริยา เดินทางมาทำพิธีอัญเชิญปลียอดคอนกรีต สูง 193 ซม.ขึ้นประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมืองภูเก็ต โดยมีนายอำเภอถลาง โยธาธิการจังหวัด ผอ.จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร่วมพิธี ในการนี้นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง นำเจริญพระพุทธมนต์เข้าสู่พิธีในเวลา 9:55 นาฬิกา ประจวบกับพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือท้องฟ้าในช่วงเวลานั้น [อ่านต่อ...]

ธรรมทาน

14 ก.ค. 63 ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพ

สุพจน์ นักพิณพาทย์ กรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) นำหนังสือพุทธธรรม (โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-ป.อ.ปยุตฺโต) วารสารแสงพระธรรม (8 ฉบับ) และหนังสือสารคดีและธรรมะต่างๆของมูลนิธิฯ รวม 14 เล่ม จำนวน 5 ชุด ไปมอบให้พ.อ.หญิง จิตฤดี บุญไพจิตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ตามที่แจ้งความประสงค์มา เพื่อแจกจ่ายยังหน่วยต่างๆต่อไป [อ่านต่อ...]

ณ ถ้ำพระญานาคราช

10 ก.ค. 63 สำนักสงฆ์ถ้ำพระญานาคราช ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด พังงา

พระอาจารย์วิเชียร สุทฺธิญาโณ (82 ปี 20 พรรษา) เจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำพระญานาคราช ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด พังงา ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างเมรุชั่วคราวเพื่องานฌาปนกิจวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ โดยพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายปัจจัยร่วมสร้าง 20,000 บาท [อ่านต่อ...]

เข้าพรรษาพระใหญ่

05 ก.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและแรงงานต่างชาติสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษา 5-6 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทางมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ได้หล่อเทียนพรรษาถวายหมู่สงฆ์ที่พำนักอยู่เพื่อใช้ในช่วงพรรษา [อ่านต่อ...]

ความรู้สู่ความพร้อม

30 มิ.ย. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดอบรมใหญ่พนักงานเพื่อเติมเต็มความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาที่จะขึ้นไปสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขสูงสุด โดยเชิญคณะวิทยากรและนายแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีล่ามสรุปเป็นภาษาพม่าด้วย ในการนี้ผู้บริหารมูลนิธิฯได้พาคณะชมมาตรการป้องกัน-คัดกรองผู้จะเข้าไปภายในพุทธอุทยานฯ ได้แก่ สแกนคิวอาร์โค้ด ตรวจวัดอุณหภูมิ การผ่านตู้ฆ่าเชื้อ บริการเจลล้างมือ ป้ายแนะนำต่างๆ และเส้นเว้นระยะห่างบนพื้นและม้านั่ง รวมทั้งนิมนต์พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าผู้ดูแลพระสงฆ์ที่พำนักอยู่มาให้พรพนักงาน และมีการเจริญสมาธิปิดท้าย [อ่านต่อ...]

ช่วยชาวนครฯ

26 พ.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ชรา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 มาจากคุณประเสริฐ เขียวภักดี อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช จึงได้จัดหาสิ่งของจำเป็นพร้อมกับแจ้งไปยังทีมงานร่วมจิตร่วมใจช่วยต้านโควิด 19 ที่กรุงเทพฯ ดำเนินการโดยมล.อนุพร เกษมสันต์ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือยังหมู่ 1-12 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา 92 ราย และที่หมู่ 1-12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ 240 ราย รวมผู้ได้รับความช่วยเหลือ 332 ราย [อ่านต่อ...]

ร่วมศูนย์ดำรงธรรม

23 พ.ค. 63 อำเภอเมือง, และอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทีมงานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยอดิศร สวัสดี ผช.หน.ศูนย์ฯ นำถุงยังชีพไปแจกประชาชนที่แจ้งขอรับในเขตอำเภอเมือง(ชุมชนหลังบริษัทอนุภาษและบุตร) และอำเภอถลาง(เช่น แคมป์คนงานย่านอบต.ศรีสุนทร แคมป์คนงานย่านวัดเทพกระษัตรี ย่านอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ชุมชนคลองเสน่ห์โพธิ์ ชุมชนย่านป่าครองชีพ พรุสมภาร) รวม 14 จุด [อ่านต่อ...]

ช่วยนักเรียน

21 พ.ค. 63 ด่านท่าฉัตรไชย จุดตรวจก่อนข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรไปยังจังหวัดพังงา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ และทีมงานพระใหญ่เมืองภูเก็ต ร่วมกับอดิศร สวัสดี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำชุดนักเรียนไปมอบให้แก่เด็กชายสิทธิพงษ์ วาดโรงภัทร นักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ที่บ้านเช่าย่านซอยโหนทรายทอง ตำบลรัษฎา และเมื่อพบว่ามีผู้พิการที่บ้านจึงประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด เพื่อทำบัตรผู้พิการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยังได้จัดถุงยังชีพมาแจกให้ในชุมชนก่อนหน้านี้แล้ว [อ่านต่อ...]

สามประสาน(3)

20 พ.ค. 63 ณ บริเวณลานของศูนย์ ฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ภาคเอกชน-ราชการ-องค์กรประชาสังคม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันแจกถุงยังชีพ ข้าวกล่อง และเงินสด แก่ชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด-19 จำนวน 700 คน ณ บริเวณลานของศูนย์ฯ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในการแจก ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนที่มามีจำนวนมากกว่าสิ่งของที่เตรียมไว้กว่าร้อยคน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตจึงแจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้รับ ให้เก็บบัตรคิวไว้เพื่อไปรับสิ่งของแจกได้ที่ สภ.วิชิตพรุ่งนี้ทุกคน [อ่านต่อ...]

ล้างด่าน

12 พ.ค. 63 ด่านท่าฉัตรไชย จุดตรวจก่อนข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรไปยังจังหวัดพังงา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูลปุณยศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะจิตอาสามูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) และสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ต 95 MHz ทำความสะอาดพื้นบริเวณด่านท่าฉัตรไชย เพื่อรองรับประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตเดินทางเข้าออก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 [อ่านต่อ...]

ร่วมด้วยช่วยวันด่านเปิด

02 พ.ค. 63 ด่านท่าฉัตรไชย จุดตรวจก่อนข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรไปยังจังหวัดพังงา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 อันเป็นวันเปิดด่านจังหวัดภูเก็ต(ด่านท่าฉัตรไชย จุดตรวจก่อนข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรไปยังจังหวัดพังงา) ให้ผู้ที่อยู่ในภูเก็ตเดินทางกลับจังหวัดตัวเองหรือจุดหมายได้เป็นวันที่สอง สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำข้าวกล่อง 500 กล่องไปมอบให้พ.ต.อ.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มารอการดำเนินการ โดยมีผู้ใจบุญจากพื้นที่ตำบลป่าคอก อำเภอถลางนำอาหารเพื่อจะแจกเช่นเดียวกันแต่ยังเข้าไปไม่ได้ จึงได้ร่วมเข้าไปมอบพร้อมกัน [อ่านต่อ...]

สามประสาน(2)

29 เม.ย. 63 บริเวณลานของศูนย์ฯ

วันที่ 29 เมษายน 2561 ภาคเอกชน-ราชการ-องค์กรประชาสังคม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และมูลนิธิจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ร่วมกันแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด-19 ณ บริเวณลานของศูนย์ฯ [อ่านต่อ...]

สามประสาน

28 เม.ย. 63 หมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เดนโฮม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 เมษายน 2561 ทีมมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของวิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในท้องที่ นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเพื่อนำไปมอบให้คนชราและผู้ป่วยติดเตียงที่เกาะมะพร้าว แล้วเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านบางคู รวมทั้งภายในหมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เดนโฮม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง [อ่านต่อ...]

ช่วยพม่าตกสำรวจ

21 เม.ย. 63 ซอยข้างโชว์รูม Mitsubishi ถนนแม่หลวน

วันที่ 21 เมษายน 2561 ทีมมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และทีมสถานีวิทยุเสียงสามยอด ได้ออกแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มแรงงานพม่าตกสำรวจซึ่งพักอาศัยในซอยข้างโชว์รูม Mitsubishi ถนนแม่หลวน ที่แจ้งผ่านสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0 MHz ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ขึ้นเพื่อเสริมการช่วยเหลือแก่บุคคลและชุมชนที่ต้องการ ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือทราบว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรแจ้งแก่ศูนย์ฯได้ที่เบอร์ 076 604309; 089-9099909 [อ่านต่อ...]

ช่วยยังชีพ

13 เม.ย. 63 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 เมษายน 2561 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ได้ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆที่แจ้งผ่านสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0 MHz ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ทุพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กขาดนม ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 076 604309; 089-9099909 อนึ่ง ทางศูนย์ฯและเครือข่ายพันธมิตรจะได้ออกทำการเชิงรุกสำรวจความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น [อ่านต่อ...]

เพื่อชาวบางชีเหล้า

07 เม.ย. 63 หมู่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำความจุ 12,000 ลิตรไปขอรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ไปเติมถังเก็บของประชาชนในหมู่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ซึ่งประสบภาวะแล้งน้ำ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยทำการช่วยเหลือได้วันละประมาณ 6 เที่ยว [อ่านต่อ...]

น้ำเพื่อวชิระ

07 เม.ย. 63 บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรองผู้ป่วยชั่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ

รถบรรทุกน้ำมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) นำน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 12,000 ลิตรไปบรรจุถังเก็บใต้ดิน ณ บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรองผู้ป่วยชั่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 [อ่านต่อ...]

ช่วยเหลือผู้ชรา

06 เม.ย. 63 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ร่วมกับเทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ชรา เพื่อบรรเทาความยากลำบากในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 [อ่านต่อ...]

ความรู้สู้โควิด

31 มี.ค. 63 เมืองภูเก็ต

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของจังหวัดภูเก็ตและสันต์ วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ได้มอบรถพร้อมพลขับและเครื่องเสียงให้สันต์ออกแจ้งข้อมูลความรู้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆของภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน(8 เมษายน 2563 และยังดำเนินการต่อ) ได้แก่ คำสั่งหรือประกาศของทางจังหวัด โรคโควิด-19 วิธีปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย อั๊ปเดตสถานการณ์ ฯลฯ เพื่อความเข้าใจ ความร่วมมือ และคลายความกังวลของประชาชน [อ่านต่อ...]

แจกสเปรย์

29 มี.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยบรรจุหลอดสเปรย์แจกพนักงาน นักท่องเที่ยว และผู้ที่ขึ้นไปสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี-พระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ขอรับได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ อาคารธรรมศาลา [อ่านต่อ...]

สุขภาพสร้างภูมิ

18 มี.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ทุกคน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด คณะทำงานพระใหญ่เมืองภูเก็ตได้จัดออกกำลังกายทุกเช้า 8:30 นาฬิกา ทั้งนี้ ยังได้ทำความเข้าใจให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การเกิดเชื้อโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยพนักงาน และให้บริการเจลทำความสะอาดมือตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน [อ่านต่อ...]

น้ำหน้าแล้ง

15 มี.ค. 63 ตำบลรัชดา ซอยกิ่งแก้ว 3, 5, 11 และ 12 หมู่บ้านณัฐกมล กู้กู และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอย 1-4, 7 และ 56

เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนชาวภูเก็ตในช่วงหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลนและแจ้งเข้ามา โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้ไปยังตำบลรัชดา ซอยกิ่งแก้ว 3,5,11 และ 12 หมู่บ้านณัฐกมล กู้กู และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอย 1-4,7 และ 56 [อ่านต่อ...]

รถวัด

08 มี.ค. 63 ตำบลรัชดา ซอยกิ่งแก้ว 3, 5, 11 และ 12 หมู่บ้านณัฐกมล กู้กู และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอย 1-4, 7 และ 56

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ถวายรถยนต์พร้อมเครื่องขยายเสียงติดตั้งแด่พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เพื่อใช้ในกิจของวัด [อ่านต่อ...]

ศาลาพระประจำโรงเรียน

02 มี.ค. 63 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไปร่วมพิธีวางเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง พระประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งในการนี้ มูลนิธิฯ ปวารณาเป็นผู้สนับสนุนค่าก่อสร้างหลัก เป็น 1 ในโครงการ “ชวนโยมเข้าวัด สมานฉันท์ รักษาถิ่นชายแดนใต้” ที่มูลนิธิฯกำลังดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง [อ่านต่อ...]

งานพหุวัฒนธรรม

01 มี.ค. 63 มัสยิดอีบาดัต บ้านสาเมาะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา รับนิมนต์จากผู้นำศาสนาอิสลามในท้องถิ่น ไปร่วมงานรวมใจบริจาคบูรณะมัสยิดอีบาดัต บ้านสาเมาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยท่านเจ้าคุณได้บริจาคปัจจัยแก่มัสยิดในการนี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านได้ชวนตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ซึ่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนประชุมชลธารา ให้ไปร่วมงานที่มัสยิดนี้กับท่าน ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมผู้ดำเนินโครงการพหุวัฒนธรรม“ชวนโยมเข้าวัด สมานฉันท์ รักษาถิ่นชายแดนใต้” อนึ่ง ท่านเจ้าคุณเป็นพระเถระผู้เป็นที่นับถือศรัทธาของชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่า รวมถึงชาวมาเลเซียจำนวนไม่น้อยมายาวนาน ถือเป็นเสาหลักหนึ่งของความมั่นคงทางวัฒนธรรมเพื่อความผาสุกของประชาชน [อ่านต่อ...]

ร่วมสร้างตึกสูติฯ

01 มี.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต มอบเงิน 10,000 บาท แก่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผ่านสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ได้สนับสนุนการปรับปรุงเพิ่งแล้วเสร็จไป [อ่านต่อ...]

คลีนวชิระ

29 ก.พ. 63 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถบรรทุกน้ำพร้อมหน่วยทำความสะอาดพื้นถนนใกล้อาคารบริเวณก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะทำการเป็นระยะจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น [อ่านต่อ...]

ดินสู่ดิน

28 ก.พ. 63 สนามฟุตบอลของโรงเรียน

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำเศษดินที่ขุดปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทยอยไปมอบให้โรงเรียนบ้านฉลอง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะใช้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่านต่อ...]

แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง

24 ก.พ. 63 ห้างโรบินสัน, ซ.กิ่งแก้ว 3, ชาวบ้าน ม.6 ต.รัษฎา, ย่านสะพานเกาะสิเหร่, ม.ลัดดาแลนด์ ซ.แม่ขำ ภูเก็ต

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชนที่ขาดแคลนและแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามา โดยในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ไปบริการแก่ชาวชุมชน ซ.กุหลาบ ม.2 ต.รัษฎา, ม.ธารทอง(ตรงข้ามโรงไฟฟ้า ถ.เทพกระษัตรี), ห้างโรบินสัน, ซ.กิ่งแก้ว 3, ชาวบ้าน ม.6 ต.รัษฎา, ย่านสะพานเกาะสิเหร่, ม.ลัดดาแลนด์ ซ.แม่ขำ ทั้งนี้ ได้ใช้น้ำจาก‘สวนลอยฟ้า’ ซ.กลุ่มยาง ของสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในแปลงพืชผักสำหรับพระสงฆ์สามเณร โรงทานอาหารเจ และผู้ปฏิบัติงานบนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด รวมทั้งเป็นน้ำใช้เพื่อกิจกรรมและนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนเขา และยังได้รับอนุเคราะห์จากแหล่งน้ำสำรองของทางจังหวัด รวมทั้งมูลนิธิฯจัดซื้อเพิ่มเติมจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่านต่อ...]

คณะศรัทธาอิตาลี

24 ก.พ. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

คณะผู้ศรัทธาชาวอิตาลี 18 คน มานมัสการพระใหญ่ รับพรพระภิกษุ ถวายสังฆทาน และฝึกกรรมฐานพัฒนาจิตด้วยวิธี '7 นาทีสร้างสุขและแผ่เมตตาจิต' กับวิทยากรมูลนิธิฯ ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เมื่อเย็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ...]

ตึกสูติ นรีเวชใหม่

23 ก.พ. 63 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะสถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ก่อสร้าง กรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประชุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต คุณสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผอ. พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมช่อมวง ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทั้งนี้ มูลนิธิฯยินดีสนับสนุนงบประมาณการออกแบบและก่อสร้างราว 25 ล้านบาท เริ่มลงมือดำเนินการมาตั้งแต่วันที่รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการจากทางโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งทรุดโทรมและคับแคบ ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น โดยจะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ประมาณ 6,500 ตร.ม. [อ่านต่อ...]

ชาว มข ร่วมทำบุญ

23 ก.พ. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

ชาวคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต-พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยการนำของคุณเรวัต จินดาพล(ใส่แว่นตายืนกลาง) พร้อมมอบเงิน 1 แสนบาทแก่คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เพื่อร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่ฯ และสมทบทุนสร้างอาคารสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งมูลนิธิฯกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 [อ่านต่อ...]

บวชเณรเพื่อแม่ ‘63

15 ก.พ. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จะจัดงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน “บวชเณรเพื่อแม่” ประจำปี 2563 ในเช้าวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และพระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม โดยสามเณรและพระพี่เลี้ยงจะพำนัก ปฏิบัติกิจ อบรมปฏิบัติธรรม ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และลาสิกขาวันที่ 20 เมษายน 2563

ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาบวชในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 891 3827

[อ่านต่อ...]

ผู้ต้องขังแรกรับ

13 ก.พ. 63 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

เช้าวันนี้ คณะวิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำโดยสุพร วนิชกุล ไปบรรยายธรรมเรื่อง“อยู่ให้เป็นเย็นให้พอ” นำสวดมนต์ แผ่เมตตาจิต สร้างกิจกรรมธรรมนันทนาการ และอบรมสมาธิแบบเคลื่อนไหว แก่ผู้ต้องขังใหม่ชาย 450 คน ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขัง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 นาฬิกา [อ่านต่อ...]

มาฆบูชา 2563

08 ก.พ. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

หมู่สงฆ์พำนัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นำโดยพระปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์ คณะทำงานพุทธอุทยานฯ พนักงานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำโดยคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ และสาธุชนที่ขึ้นไปสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี-พระใหญ่เมืองภูเก็ต ร่วมกันกระทำทักษิณาวรรตรอบองค์พระใหญ่ แล้วนำดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะเป็นพุทธบูชา ในช่วงบ่ายวันมาฆบูชาประจำปี 2563 อันเป็นวันที่พระบรมศาสดาประกาศหลักธรรมสำคัญ และหลักการปฏิบัติกรณียกิจของพุทธบุตรแด่ที่ประชุมอรหันตสาวก 1,250 รูป หลังทรงตรัสรู้ 9 เดือน [อ่านต่อ...]

เศียรพญานาค

08 ก.พ. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

ช่างผู้ชำนาญงานประติมากรรมหินทำการประกอบเศียรพญานาค ณ เชิงบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ชุดที่ 2 สำเร็จเรียบร้อย ช่วงบ่ายของวันอันตรงกับวันมาฆบูชาของปีนี้ ทั้งนี้ เศียรพญานาคหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะนี้แกะสลักขึ้นเป็น 3 ชิ้นส่วน รวมความสูง 4.35 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 8 ตัน [อ่านต่อ...]

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3

07 ก.พ. 63 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต

ประกอบ รัตนาวดี วิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ไปนำนักเรียนสวดมนต์เช้าทำนองสรภัญญะพร้อมคำแปลก่อนเข้าเรียน และฝึก“การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผ่เมตตาจิต” พร้อมกันนั้น หรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการมูลนิธิฯ และบรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม บรรยายความรู้เรื่อง “มาฆบูชา วันแห่งกองทัพธรรม” ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต [อ่านต่อ...]

ติดตั้งกล้อง

30 ม.ค. 63 สถานีตำรวจภูธรวิชิต ภูเก็ต

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดหาและติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อสนับสนุนงานจราจรและตรวจสอบอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวิชิต ภายใต้ผู้กำกับ พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี บริเวณถนนเจ้าฟ้าสวนหลวง 2 จุด และซอยเทพอนุสรณ์ 1 จุด [อ่านต่อ...]

แจกหน้ากากอนามัย

26 ม.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ แจกหน้ากากอนามัย(Hygienic Mask) แก่นักท่องเที่ยวและทุกคนที่ขึ้นไปยังพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตรงจุดรับผ้าสุภาพสตรีบริเวณป้อมยามทางเข้า [อ่านต่อ...]

พระเถระเมียนมา

24 ม.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

พระอาจารย์ Ashin Ottamathara จาก Thabarwa Nature Center พระเถระผู้ทรงคุณแห่งประเทศเมียนมา พร้อมคณะมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ อาราธนานำชมและบรรยายสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ สานุศิษย์และผู้ติดตามประมาณ 40 คน เดินทางล่วงหน้ามาขอเข้าพัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ก่อนจะเดินทางกลับประเทศเมียนมา [อ่านต่อ...]

พุทธบริษัทชาวจีน

24 ม.ค. 63 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

คณะพุทธบริษัทจากประเทศจีน นำโดยพระภิกษุ(นิกายมหายาน) 1 รูป และพุทธศาสนิกชนกลุ่มใหญ่ เดินทางมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต และขออนุญาตประกอบพิธีทางศาสนาช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 ณ ธรรมศาลา ในคืนวันที่ 24 มกราคมด้วย ในการนี้ หมู่สงฆ์ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเจริญพุทธมนต์แผ่เมตตาจิตแด่เพื่อนสหธรรมิกชาวจีนและสรรพสัตว์ให้มีสติปัญญาแก้และป้องกันภัยนานา [อ่านต่อ...]

สนับสนุนงานจราจร

17 ม.ค. 63 ตู้บริการจราจร บริเวณแยกวัดเทพนิมิตร ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ มอบเครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้ง ณ ตู้บริการจราจร บริเวณแยกวัดเทพนิมิตร ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก โดยการประสานของ พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.วิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [อ่านต่อ...]

ธรรมะรักษาใจ

14 ม.ค. 63 ห้องประชุมวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้)

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะพระสังฆาธิการจังหวัดภูเก็ต สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ ประชุมโครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนป่วย” ณ ห้องประชุมวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) เพื่อแถลงรายละเอียดและร่วมวางแผนการดำเนินงาน โดยเชิญตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เข้าร่วมในฐานะภาคประชาสังคมผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ [อ่านต่อ...]

วันเด็กแห่งชาติ

11 ม.ค. 63 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมออกร้านบริการอาหารว่างและของขวัญแก่ผู้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ (ข้าวต้มมัด 700 มัด.โดนัท+เค้กกล้วยหอม+บราวนี่ คละกัน 700 ชิ้น,ขนมเปี้ยะแปดริ้ว 200 ชิ้น และตุ๊กตาของขวัญ 200 ตัว) [อ่านต่อ...]

เยี่ยมผู้ป่วย

10 ม.ค. 63 บ้านกาลันบาตู(ท่าส้ม) ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

พระปลัดสุริยา ติสาโร เจ้าอาวาสวัดสตูลสันตยาราม ร่วมกับตัวแทนพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำสิ่งของจำเป็นและเงินไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ที่บ้านกาลันบาตู(ท่าส้ม) ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีคุณประพันสิน เตชะกุล สนับสนุนพาหนะและนำทาง [อ่านต่อ...]

เครื่องมือใหม่

09 ม.ค. 63 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

(จากซ้าย)นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล(ที่ 2) ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต คุณสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม(ที่ 3) รองผอ. และนพ.วัน กานต์บุญล้อม(ที่ 4) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา นำคุณสุพร วนิชกุล(ที่ 1) ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ และวิศวกร(ที่ 5) ดูพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการบริจาคจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โดยการประสานของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ ณ ตึกหลวงพ่อแช่ม รพ.วชิระภูเก็ต [อ่านต่อ...]

สวดมนต์ข้ามปี

31 ธ.ค. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ อาราธนาหมู่สงฆ์ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นำโดยพระปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์ จัดสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ ลานเวียนเทียนและโถงสวดมนต์ฐานองค์พระใหญ่ [อ่านต่อ...]

ธรรมะล้างพิษ

28 ธ.ค. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

บ่ายสองโมงวันนี้ คอร์ส ล้างพิษกายใจ ดนตรีบำบัด ธรรมคีตา กิจกรรมเพื่อสุขภาวะของสองวิทยากร อาจารย์รตี นาคาเสถียร(ครูโอ๋) ผู้เชี่ยวชาญดนตรีและพลังงานบำบัด และอาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ ซื่อไพศาล(ครูแจน) นักดนตรีและครูสอนสมาธิแนวคีตา เริ่มต้นขึ้นด้วยเสียงดนตรีแนวธรรมนำสมาธิที่โถงชั้นสอง อาคารบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด มีผู้ร่วมอบรมราวสี่สิบ โดยเป็นการจัดขึ้น ณ พุทธอุทยานฯเป็นครั้งที่สองในปีนี้ คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ กล่าวต้อนรับ อนุโมทนา และแนะนำสถานที่พอสังเขป กิจกรรมมีจนถึงวันพรุ่งนี้(29 ธันวาคม 2562)

ผู้สนใจ กรุณาเข้าไปที่ Facebook : Sound Healing Club Phuket [อ่านต่อ...]

เพื่อประชาชน

23 ธ.ค. 62 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ส่งมอบป้ายผู้สนับสนุนการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ซึ่งจะเป็นห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ [อ่านต่อ...]

เครื่องมือแพทย์วชิระภูเก็ต

23 ธ.ค. 62 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคหลอดเลือดดีเอชเอมูลค่า 25 ล้านบาท จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ไพจิตร โรจนวานิช ประธานมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โดยการนำเสนอและประสานจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ในโครงการประชาสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง ทั้งนี้ สืบต่อจากการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งบฯ 10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ [อ่านต่อ...]

เยาวชนบ้านควนสามัคคี

18 ธ.ค. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

คณะครูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี 170 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาที่ภูเก็ต ได้เข้าสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ตและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด โดยมีวิทยากรประจำพุทธอุทยานฯ แนะนำข้อมูลเบื้องต้น [อ่านต่อ...]

พระบรมธาตุเจดีย์

15 ธ.ค. 62 วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) จำนวน 500 ชุด [อ่านต่อ...]

เกียรติบัตร

11 ธ.ค. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง พระอุปัชฌาย์ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่พระนวกะ 9 รูป สามเณร 1 รูป ในวันสิ้นสุดการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “บวชพระเพื่อพ่อ” ประจำปี 2562 ณ อาคารบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด มีพระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และพระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา คณะผู้ฝึกอบรม ร่วมอนุโมทนา [อ่านต่อ...]

จาริกเมืองถลาง

09 ธ.ค. 62 อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดทัศนศึกษานิมนต์พระนวกะจากพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ซึ่งอุปสมบทในโครงการ “บวชพระเพื่อพ่อ” ณ วัดกิตติสังฆาราม(กะตะ) 9 รูปและสามเณรจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งรับการบรรพชาภาคฤดูร้อน ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) 157 รูป ร่วมเดินทางโดยรถบัส 6 คันไปกับคณะพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง รวมประมาณสองร้อยรูป มีครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่คอยดูแล โดยได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง และฟังการบรรยายประวัติศาสตร์วีรสตรีเมืองถลางจากผู้รู้ท้องถิ่น คือ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ผู้รวบรวมกองกำลังและชาวบ้านต้านทานเอาชนะทัพพม่าผู้รุกราน ครั้งสงครามเก้าทัพเมื่อปี 2328 ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เยาวชนได้รำลึกกตัญญุตาธรรมต่อผู้เสียสละปกป้องดินแดนอีกด้วย [อ่านต่อ...]

157 เมล็ดพันธุ์พุทธะ

04 ธ.ค. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ชั้นมัธยมปีที่ 2 ซึ่งเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จำนวน 157 รูป พร้อมครูและพระพี่เลี้ยง เพื่อมาสักการะและทัศนศึกษาพระใหญ่เมืองภูเก็ตที่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำการทำสมาธิเบื้องต้น หรินทร์ สุขวัจน์ วิทยากรเล่าเรื่องสามเณรราหุลและอิ๊กคิวซัง และชวนสนทนาเรื่อง “สิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นเณร” [อ่านต่อ...]

ช่วยชาวบ้าน

03 ธ.ค. 62 ย่านเขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต

หน่วยบรรเทาทุกข์พระใหญ่เมืองภูเก็ตเข้าช่วยซ่อมหลังคาบ้านชำรุด ตามพันธกิจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ในโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหรือมีความเดือดร้อนของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ โดยมีผู้สูงอายุป่วยคนหนึ่ง พิการคนหนึ่ง อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านย่านเขื่อนบางวาด [อ่านต่อ...]

ช่วยรัฐ

03 ธ.ค. 62 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ สนับสนุนงานสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [อ่านต่อ...]

ถวายความรู้พระนวกะ

30 พ.ย. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

หรินทร์ สุขวัจน์ บรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม และผู้จัดรายการวิทยุ “จริงแท้ไม่แน่นอน” สื่อทางธรรมภายใต้มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ บรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะที่บวชเมื่อ 28 พฤศจิกายน และพำนัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เรื่อง “สาระสำคัญการบวชระยะสั้น” โดยมีพระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์เป็นประธาน ณ อาคารบันไดแก้ว บันได เงิน บันไดทอง [อ่านต่อ...]

สอบธรรมประจำปี 2562

29 พ.ย. 62 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

เช้าวันนี้ คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ รับเชิญไปอ่านคำปราศรัยของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง ในวันเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2562 ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในฐานะผู้สนับสนุนทุนการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยมีพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธรรมยุต) มาเป็นประธานการสอบ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 98 คน ชั้นโท 89 คน และชั้นเอก 53 คน มีอาจารย์อาคเณ ชูศรี ผู้สอนวิชาพุทธศาสนา ฯลฯ เป็นผู้ดูแลการสอบ ทั้งนี้ ในตอนท้ายคุณสุพรได้แนะนำนักเรียนปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

อนึ่ง การศึกษาและสอบธรรมศึกษานี้เพื่อปลูกฝังความเป็นพุทธศาสนิกชนและพลเมืองดี นักเรียนที่ผ่านการสอบนอกจากจะได้รับคะแนนประเมินผลการเรียนแล้ว ยังสามารถแสดงประกาศนียบัตรการสอบนี้ในการสมัครงานเพื่อประกอบวิชาชีพและกิจอื่นได้ [อ่านต่อ...]

งานอุปสมบทประจำปี 62 บวชพระเพื่อพ่อ

28 พ.ย. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

งานอุปสมบทประจำปี "บวชพระเพื่อพ่อ" โดยวัดกิตติสังฆาราม(กะตะ) และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จำนวน 9 รูป สามเณร 1 รูป โดยมี พล.ต.เชษฐา ตรงดี รอง ผบ.นสศ. ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน [อ่านต่อ...]

แนะนำสาระการบวช

23 พ.ย. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และคุณหรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษาวิชาการ แนะนำสาระในการบวชเรียนแก่ผู้ผ่านการสมัครบวช 10 คน เพื่อเตรียมตัวเบื้องต้นในงานอุปสมบทประจำปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ในการนี้ ได้มอบหนังสือความรู้เกี่ยวกับการบวชในพระพุทธศาสนา ให้นำไปศึกษาแก่ทุกคน [อ่านต่อ...]

ผู้สมัครบวชรับโอวาท

23 พ.ย. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ให้โอวาทผู้สมัครบวช แสดงอานิสงส์การบวช หมู่สงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้สมัครจะเริ่มเข้าพัก ณ ศาลาปฏิบัติธรรม พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เพื่อเตรียมบวชในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ [อ่านต่อ...]

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 2

22 พ.ย. 62 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และคุณประกอบ ศรีรัตนาวดี วิทยากรมูลนิธิฯ บรรยายธรรมและนำสวดมนต์เช้านักเรียนที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา [อ่านต่อ...]

ปลูกป่าชายเลน

21 พ.ย. 62 ป่าชายเลนชุมชนท่าสัก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดโรงทานบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งและปลูกป่าชายเลนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ภายใต้ศาลแขวงภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เทศบาลตำบลป่าคลอก ฯลฯ โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติอาสาราว 400 คน เยาวชนและประชาชนอาสาในท้องที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1,500 ต้น [อ่านต่อ...]

โรงทานลอยกระทง

11 พ.ย. 62 สะพานป่าหล่าย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดโรงทานบริการอาหารแก่ประชาชนในงาน “ประเพณีลอยกระทง” จัดโดยเทศบาลตำบลฉลอง [อ่านต่อ...]

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา

08 พ.ย. 62 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต

วิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ไปนำสวดมนต์เช้าก่อนเข้าเรียน และฝึก 'การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผ่เมตตาจิต' พร้อมกับบรรยายธรรมเรื่องพรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔ [อ่านต่อ...]

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง)และคณะ มากราบสักการะพระใหญ่และร่วมทำบุญหินอ่อนประดับ 'บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง' โดยมีผู้บริหารพุทธอุทยานฯ ให้การต้อนรับ [อ่านต่อ...]

กฐินพระใหญ่ ‘62

27 ต.ค. 62 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม มีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ประธานฝ่ายฆราวาส พระปลัดประดิษฐ์ มณิจนฺโท เจ้าคณะตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และคุณสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองร่วมงาน [อ่านต่อ...]

สนับสนุนโรงพยาบาลฉลอง

22 ต.ค. 62 โรงพยาบาลฉลอง

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(ยืนซ้ายสุด) ส่งรถแบคโฮและคนงานเข้าปรับพื้นดินหน้าอาคารหลักโรงพยาบาลฉลอง เนื้อที่ราว 1 ไร่ เพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล ถ่ายภาพร่วมกับนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง) [อ่านต่อ...]

กฐินสามัคคี ‘62

21 ต.ค. 62 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และชาวชุมชนในท้องที่ ใคร่ขอกราบเรียนและนิมนต์พระสงฆ์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8 ถึง 12 นาฬิกา [อ่านต่อ...]

ช่วยน้ำท่วมอีสาน ‘62

20 ต.ค. 62 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับภาคราชการ ภาคประชาสังคมจิตอาสา โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง อันเป็นการสืบสานแนวทางราชประชาสมาสัยตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ มายังรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน นำสิ่งของจำเป็นส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 เที่ยวรถบรรทุก น้ำหนักรวม 38 ตัน ทั้งนี้ ได้จัดรถข้ามแดนส่งสิ่งของเข้าไปช่วยชาวเมียนมาร์ซึ่งเกิดน้ำท่วมก่อนหน้าไทยด้วย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 [อ่านต่อ...]

ตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา

13 ต.ค. 62 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

พุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พุทธอุทยาน ยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เนื่องในประเพณีวันออกพรรษาประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังเสด็จไปจำพรรษาเพื่อเทศน์โปรดพุทธมารดา ครั้งทรงตรัสรู้แล้วในพรรษาที่ 7(คำเต็มของ‘เทโว’ คือ ‘เทโวโรหณะ’ แปลว่า ลงจากเทวโลก หรือสวรรค์นั่นเอง) อนึ่ง มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จะจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 62 ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ อันเป็นงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาหลังออกพรรษา(ช่วงกฐินกาล) ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนสามารถรับผ้ากฐินมานุ่งห่มได้ จึงใคร่ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงานในวันดังกล่าวนี้ [อ่านต่อ...]

มอบสิ่งของหลังน้ำลด

08 ต.ค. 62 ศูนย์เด็กเล็กอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับหน่วยมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ศูนย์เด็กเล็กอำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความขาดแคลนหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย [อ่านต่อ...]

โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

04 ต.ค. 62 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (Vachira Phuket Hospital)

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 ณ ห้องประชุมรพ.วชิระภูเก็ต ในการนี้ ได้รับคำขอบคุณในนามของกระทรวงจากท่านรมต. ในการอนุเคราะห์เงินทุนและดำเนินงานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของรพ โดยหลังการประชุมได้เดินชมห้องดังกล่าวเป็นเวลาพอสมควร [อ่านต่อ...]

ผู้ต้องขังถือศีลกินผัก

01 ต.ค. 62 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดงานถือศีลกินผัก ครั้งที่ 19 โดยศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยและศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งร่วมสนับสนุนอาหารเจตลอด 9 วัน มีผู้ต้องขังชายหญิง 200 คนสมัครเข้าร่วม ในพิธีเปิดงานวันนี้ สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ได้นำสวดมนต์ระลึกคุณพระรัตนตรัยและฝึกอบรมสมาธิแก่ผู้ต้องขัง พร้อมมอบวารสารแสงพระธรรม ฉบับที่มีบทความเกี่ยวกับการทานมังสวิรัติให้ห้องสมุดเรือนจำ 5 ฉบับ หรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯและบรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม บรรยายเรื่องภูมิปัญญาโบราณและศาสนาต่างๆใช้อาหารและการงดอาหารเพื่อสุขภาพ,กำเนิดการถือศีลกินผักในภูเก็ต,พุทธศาสนากับอาหารมังสวิรัติ และชาวพุทธกับอาหารมังสวิรัติ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ริเริ่มงานถือศีลกินผักแก่ผู้ต้องขังเรือนจำภูเก็ตในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักทุกปีมาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ไร้อิสรภาพได้ร่วมกิจกรรมสำคัญที่สุดของจังหวัดซึ่งสืบทอดมาราว 200 ปี [อ่านต่อ...]

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้นำกลุ่มจิตอาสาพระราชทานและชาวชุมชน มาร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดในซอยยอดเสน่ห์ ทางขึ้นเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ด้วยจิตสำนึกในการทำควาใดีด้วยใจ เนื่องในวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้มีมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕ เป็นผู้ให้การสนับสนุน [อ่านต่อ...]

ประมวลภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 [อ่านต่อ...]

เป็นการจัดสร้างลานเวียนเทียนให้สมบูรณ์ จากที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว [อ่านต่อ...]

เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ

15 พ.ค. 62 พระใหญ่เมืองภูเก็ต

เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ ที่มีอยู่ที่นี่แห่งเดียวในโลกตัวแลกติดตั้งแล้วเสร็จแล้ว (จากทั้งหมด 32 ตนเมื่อแล้วเสร็จ) [อ่านต่อ...]

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เอกรัฐหลีเส็น เป็นตัวแทนรับมอบของเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 จังหวัดภูเก็ตในงานสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์ที่ มรณภาพ จากเหตุก่อการร้ายที่ผ่านมา [อ่านต่อ...]

ด้วยความร่วมมือในการจัดบรรจุจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง และจัดนำส่งโดยขบวนรถของมูลนิธิ จนถึงมือผู้ประสพภัย [อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท โครงการ 'บวชพระเพื่อพ่อ'

22 พ.ย. 61 พระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ขอเชิญเข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท โครงการ 'บวชพระเพื่อพ่อ' [อ่านต่อ...]

ถวายผ้าไตร 15 ชุด

01 พ.ย. 61 พระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

ถวายผ้าไตร 15 ชุด เพื่อนำไปบวชที่จังหวัดพังงา พระอาจารย์ดวงดี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 [อ่านต่อ...]

โครงการบวชเนกขัมมะประจำปี

20 ต.ค. 61 พระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะประจำปี เมื่อวันที่ 20-27 ตุลาคม 2561 [อ่านต่อ...]

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและพลตำรวจจัตวา บุญมี แสงคำโยง อธิบดี กรมจเรกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(พระใหญ่เมืองภูเก็ต)พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคเงินซื้อหินอ่อนเพื่องานประดับองค์พระและบันไดทางขึ้นองค์พระใหญ่ด้วยความศรัทธา [อ่านต่อ...]

ปรับปรุงถนน

10 ต.ค. 61 ถนนขึ้นพระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงถนน เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสักการะ บูชาพระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี [อ่านต่อ...]

ถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณี

10 ต.ค. 61 พระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้นี้มีโอกาสถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณีจากประเทศเวียตนาม ที่ขึ้นมานมัสการพระใหญ่ [อ่านต่อ...]

วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ต้องขังสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยทั้งชายและหญิง จำนวน 200 คน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต การปลูกฝังทัศนะที่ดี และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงการพัฒนาพฤตินิสัย แผนยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม [อ่านต่อ...]

พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง

27 ก.ย. 61 โรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 กันยายน 2561 พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง โดยมูลนิธิเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงจนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน [อ่านต่อ...]

ส่งมอบสิ่งของรับบริจาคเพื่อส่งมอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

10 ส.ค. 61 บริเวณหน้าอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ส่งมอบสิ่งของรับบริจาคของศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [อ่านต่อ...]

ชาวบ้านหมู่บ้านละม้าย มาปฏิบัติธรรมและทัศนะศึกษา

27 ก.ค. 61 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต)

วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ชาวบ้านหมู่บ้านละม้าย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 34 ท่าน มาปฏิบัติธรรมและทัศนะศึกษา ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) [อ่านต่อ...]

ส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยียนชาวมุสลิม จังหวัดนราธิวาส

15 มิ.ย. 61 ชุมชนบ้านปูโยะ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 พระภิกษุสงฆ์ และคณะ เดินทางไปเป็นตัวแทนมอบผ้าโสร่งหญิง – ชายกับผู้สูงอายุ จำนวน 50 ผืน และได้แสดงความยินดีในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ [อ่านต่อ...]

บริจาคเก้าอี้แก่โรงเรียนบ้านฉลอง

28 พ.ค. 61 โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริจาคเก้าอี้ 100 ตัวพร้อมสื่อการเรียนแก่โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต [อ่านต่อ...]

โครงการ 'ปลูกป่า 4 ภาค ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา' ครั้งที่ 4

27 พ.ค. 61 วัดป่าเขาโต๊ะ ต.บักใด อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

อาทิตย์ 27-28 พฤษภาคม 2561 [อ่านต่อ...]

ร่วมบริจาคเงิน 63,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

23 พ.ค. 61 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร่วมบริจาคเงิน 63,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา [อ่านต่อ...]

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบอินทผลัมให้ชาวไทยมุสลิม

18 พ.ค. 61 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

คณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45 (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) มอบอินทผลัมให้แก่ชาวไทยมุสลิมในวันละศีลอดเดือน 'รอมฎอน' โดยมีพ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.เกาะยาวเป็นตัวแทนเป็นผู้นำไปมอบให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม [อ่านต่อ...]