กฐินพระใหญ่ ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม มีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ประธานฝ่ายฆราวาส พระปลัดประดิษฐ์ มณิจนฺโท เจ้าคณะตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และคุณสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองร่วมงาน


ย้อนกลับ