กฐินสามัคคี ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และชาวชุมชนในท้องที่ ใคร่ขอกราบเรียนและนิมนต์พระสงฆ์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8 ถึง 12 นาฬิกา


ย้อนกลับ