กฐิน ‘63

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนี้ มีพระเถรานุเถระ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในภูเก็ตและต่างจังหวัดมาร่วมอย่างอบอุ่น โดยพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองและเจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส นำพระสงฆ์ 3 รูปซึ่งรับอาราธนาไปจำพรรษายังนราธิวาสในโครงการ‘จากพระใหญ่สู่ชายแดนใต้’มาร่วมพิธี สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี สำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ฯลฯ ในภาคบ่าย ยังมีการติดตั้งเศียรนาคหินอ่อนแกะสลักเศียรที่ 3 ณ บันไดแก้ว บันได เงิน บันไดทอง ก่อนหมู่สงฆ์และผู้ร่วมงานจะเคลื่อนขบวนไปร่วมประกอบพิธีสุดท้าย ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ)

กฐิน ‘63 กฐิน ‘63 กฐิน ‘63 กฐิน ‘63 กฐิน ‘63 กฐิน ‘63 กฐิน ‘63

ย้อนกลับ