การดำเนินการจัดสร้างลานเวียนเทียนพระใหญ่

เป็นการจัดสร้างลานเวียนเทียนให้สมบูรณ์ จากที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว


ย้อนกลับ