คณะศรัทธาอิตาลี

คณะผู้ศรัทธาชาวอิตาลี 18 คน มานมัสการพระใหญ่ รับพรพระภิกษุ ถวายสังฆทาน และฝึกกรรมฐานพัฒนาจิตด้วยวิธี '7 นาทีสร้างสุขและแผ่เมตตาจิต' กับวิทยากรมูลนิธิฯ ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เมื่อเย็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะศรัทธาอิตาลี คณะศรัทธาอิตาลี คณะศรัทธาอิตาลี คณะศรัทธาอิตาลี

ย้อนกลับ