คลีนวชิระ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถบรรทุกน้ำพร้อมหน่วยทำความสะอาดพื้นถนนใกล้อาคารบริเวณก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะทำการเป็นระยะจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น

คลีนวชิระ คลีนวชิระ คลีนวชิระ

ย้อนกลับ