ความรู้สู่ความพร้อม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดอบรมใหญ่พนักงานเพื่อเติมเต็มความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาที่จะขึ้นไปสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขสูงสุด โดยเชิญคณะวิทยากรและนายแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีล่ามสรุปเป็นภาษาพม่าด้วย ในการนี้ผู้บริหารมูลนิธิฯได้พาคณะชมมาตรการป้องกัน-คัดกรองผู้จะเข้าไปภายในพุทธอุทยานฯ ได้แก่ สแกนคิวอาร์โค้ด ตรวจวัดอุณหภูมิ การผ่านตู้ฆ่าเชื้อ บริการเจลล้างมือ ป้ายแนะนำต่างๆ และเส้นเว้นระยะห่างบนพื้นและม้านั่ง รวมทั้งนิมนต์พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าผู้ดูแลพระสงฆ์ที่พำนักอยู่มาให้พรพนักงาน และมีการเจริญสมาธิปิดท้าย

ความรู้สู่ความพร้อม ความรู้สู่ความพร้อม ความรู้สู่ความพร้อม ความรู้สู่ความพร้อม ความรู้สู่ความพร้อม

ย้อนกลับ