ความรู้สู้โควิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของจังหวัดภูเก็ตและสันต์ วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ได้มอบรถพร้อมพลขับและเครื่องเสียงให้สันต์ออกแจ้งข้อมูลความรู้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆของภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน(8 เมษายน 2563 และยังดำเนินการต่อ) ได้แก่ คำสั่งหรือประกาศของทางจังหวัด โรคโควิด-19 วิธีปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย อั๊ปเดตสถานการณ์ ฯลฯ เพื่อความเข้าใจ ความร่วมมือ และคลายความกังวลของประชาชน

ความรู้สู้โควิด ความรู้สู้โควิด ความรู้สู้โควิด ความรู้สู้โควิด ความรู้สู้โควิด ความรู้สู้โควิด

ย้อนกลับ