จาริกเมืองถลาง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดทัศนศึกษานิมนต์พระนวกะจากพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ซึ่งอุปสมบทในโครงการ “บวชพระเพื่อพ่อ” ณ วัดกิตติสังฆาราม(กะตะ) 9 รูปและสามเณรจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งรับการบรรพชาภาคฤดูร้อน ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) 157 รูป ร่วมเดินทางโดยรถบัส 6 คันไปกับคณะพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง รวมประมาณสองร้อยรูป มีครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่คอยดูแล โดยได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง และฟังการบรรยายประวัติศาสตร์วีรสตรีเมืองถลางจากผู้รู้ท้องถิ่น คือ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ผู้รวบรวมกองกำลังและชาวบ้านต้านทานเอาชนะทัพพม่าผู้รุกราน ครั้งสงครามเก้าทัพเมื่อปี 2328 ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เยาวชนได้รำลึกกตัญญุตาธรรมต่อผู้เสียสละปกป้องดินแดนอีกด้วย


ย้อนกลับ