ชาว มข ร่วมทำบุญ

ชาวคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต-พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยการนำของคุณเรวัต จินดาพล(ใส่แว่นตายืนกลาง) พร้อมมอบเงิน 1 แสนบาทแก่คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เพื่อร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่ฯ และสมทบทุนสร้างอาคารสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งมูลนิธิฯกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ชาว มข ร่วมทำบุญ

ย้อนกลับ