ช่วยชาวนครฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ชรา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 มาจากคุณประเสริฐ เขียวภักดี อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช จึงได้จัดหาสิ่งของจำเป็นพร้อมกับแจ้งไปยังทีมงานร่วมจิตร่วมใจช่วยต้านโควิด 19 ที่กรุงเทพฯ ดำเนินการโดยมล.อนุพร เกษมสันต์ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือยังหมู่ 1-12 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา 92 ราย และที่หมู่ 1-12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ 240 ราย รวมผู้ได้รับความช่วยเหลือ 332 ราย

ช่วยชาวนครฯ ช่วยชาวนครฯ ช่วยชาวนครฯ ช่วยชาวนครฯ ช่วยชาวนครฯ

ย้อนกลับ