ช่วยชาวบ้าน

หน่วยบรรเทาทุกข์พระใหญ่เมืองภูเก็ตเข้าช่วยซ่อมหลังคาบ้านชำรุด ตามพันธกิจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ในโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหรือมีความเดือดร้อนของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ โดยมีผู้สูงอายุป่วยคนหนึ่ง พิการคนหนึ่ง อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านย่านเขื่อนบางวาด


ย้อนกลับ