ช่วยนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ และทีมงานพระใหญ่เมืองภูเก็ต ร่วมกับอดิศร สวัสดี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำชุดนักเรียนไปมอบให้แก่เด็กชายสิทธิพงษ์ วาดโรงภัทร นักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ที่บ้านเช่าย่านซอยโหนทรายทอง ตำบลรัษฎา และเมื่อพบว่ามีผู้พิการที่บ้านจึงประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด เพื่อทำบัตรผู้พิการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยังได้จัดถุงยังชีพมาแจกให้ในชุมชนก่อนหน้านี้แล้ว

ช่วยนักเรียน ช่วยนักเรียน ช่วยนักเรียน

ย้อนกลับ