ช่วยน้ำท่วมอีสาน ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับภาคราชการ ภาคประชาสังคมจิตอาสา โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง อันเป็นการสืบสานแนวทางราชประชาสมาสัยตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ มายังรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน นำสิ่งของจำเป็นส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 เที่ยวรถบรรทุก น้ำหนักรวม 38 ตัน ทั้งนี้ ได้จัดรถข้ามแดนส่งสิ่งของเข้าไปช่วยชาวเมียนมาร์ซึ่งเกิดน้ำท่วมก่อนหน้าไทยด้วย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562


ย้อนกลับ