ช่วยพม่าตกสำรวจ

วันที่ 21 เมษายน 2561 ทีมมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และทีมสถานีวิทยุเสียงสามยอด ได้ออกแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มแรงงานพม่าตกสำรวจซึ่งพักอาศัยในซอยข้างโชว์รูม Mitsubishi ถนนแม่หลวน ที่แจ้งผ่านสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0 MHz ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ขึ้นเพื่อเสริมการช่วยเหลือแก่บุคคลและชุมชนที่ต้องการ ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือทราบว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรแจ้งแก่ศูนย์ฯได้ที่เบอร์ 076 604309; 089-9099909

ช่วยพม่าตกสำรวจ ช่วยพม่าตกสำรวจ ช่วยพม่าตกสำรวจ ช่วยพม่าตกสำรวจ

ย้อนกลับ