ช่วยยังชีพ

วันที่ 13 เมษายน 2561 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ได้ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆที่แจ้งผ่านสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0 MHz ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ทุพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กขาดนม ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 076 604309; 089-9099909 อนึ่ง ทางศูนย์ฯและเครือข่ายพันธมิตรจะได้ออกทำการเชิงรุกสำรวจความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ช่วยยังชีพ ช่วยยังชีพ ช่วยยังชีพ ช่วยยังชีพ

ย้อนกลับ