ช่วยเหลือผู้ชรา

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ร่วมกับเทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ชรา เพื่อบรรเทาความยากลำบากในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563

ช่วยเหลือผู้ชรา ช่วยเหลือผู้ชรา ช่วยเหลือผู้ชรา ช่วยเหลือผู้ชรา ช่วยเหลือผู้ชรา

ย้อนกลับ