ดินสู่ดิน

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำเศษดินที่ขุดปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทยอยไปมอบให้โรงเรียนบ้านฉลอง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะใช้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ดินสู่ดิน ดินสู่ดิน

ย้อนกลับ