ตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พุทธอุทยาน ยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เนื่องในประเพณีวันออกพรรษาประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังเสด็จไปจำพรรษาเพื่อเทศน์โปรดพุทธมารดา ครั้งทรงตรัสรู้แล้วในพรรษาที่ 7(คำเต็มของ‘เทโว’ คือ ‘เทโวโรหณะ’ แปลว่า ลงจากเทวโลก หรือสวรรค์นั่นเอง) อนึ่ง มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จะจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 62 ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ อันเป็นงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาหลังออกพรรษา(ช่วงกฐินกาล) ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนสามารถรับผ้ากฐินมานุ่งห่มได้ จึงใคร่ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงานในวันดังกล่าวนี้


ย้อนกลับ