ติดตั้งกล้อง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดหาและติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อสนับสนุนงานจราจรและตรวจสอบอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวิชิต ภายใต้ผู้กำกับ พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี บริเวณถนนเจ้าฟ้าสวนหลวง 2 จุด และซอยเทพอนุสรณ์ 1 จุด

ติดตั้งกล้อง ติดตั้งกล้อง ติดตั้งกล้อง

ย้อนกลับ