ตึกสูติ นรีเวชใหม่

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะสถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ก่อสร้าง กรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประชุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต คุณสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผอ. พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมช่อมวง ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทั้งนี้ มูลนิธิฯยินดีสนับสนุนงบประมาณการออกแบบและก่อสร้างราว 25 ล้านบาท เริ่มลงมือดำเนินการมาตั้งแต่วันที่รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการจากทางโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งทรุดโทรมและคับแคบ ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น โดยจะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ประมาณ 6,500 ตร.ม.

ตึกสูติ นรีเวชใหม่ ตึกสูติ นรีเวชใหม่ ตึกสูติ นรีเวชใหม่

ย้อนกลับ