ถวายไตรจีวร

กองพันทหารปืนใหญ่ฯ ที่ 2 ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ถวายไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมโชค เสาร์ศรีอ่อน ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส ประสานการรับไตรจีวรและบาตรจำนวน 10 ชุดจากมูลนิธิฯ เพื่อมอบแก่พุทธบริษัทในจังหวัด

ถวายไตรจีวร ถวายไตรจีวร ถวายไตรจีวร

ย้อนกลับ