ธรรมะล้างพิษ

บ่ายสองโมงวันนี้ คอร์ส ล้างพิษกายใจ ดนตรีบำบัด ธรรมคีตา กิจกรรมเพื่อสุขภาวะของสองวิทยากร อาจารย์รตี นาคาเสถียร(ครูโอ๋) ผู้เชี่ยวชาญดนตรีและพลังงานบำบัด และอาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ ซื่อไพศาล(ครูแจน) นักดนตรีและครูสอนสมาธิแนวคีตา เริ่มต้นขึ้นด้วยเสียงดนตรีแนวธรรมนำสมาธิที่โถงชั้นสอง อาคารบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด มีผู้ร่วมอบรมราวสี่สิบ โดยเป็นการจัดขึ้น ณ พุทธอุทยานฯเป็นครั้งที่สองในปีนี้ คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ กล่าวต้อนรับ อนุโมทนา และแนะนำสถานที่พอสังเขป กิจกรรมมีจนถึงวันพรุ่งนี้(29 ธันวาคม 2562)

ผู้สนใจ กรุณาเข้าไปที่ Facebook : Sound Healing Club Phuket


ย้อนกลับ