น้ำหน้าแล้ง

เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนชาวภูเก็ตในช่วงหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลนและแจ้งเข้ามา โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้ไปยังตำบลรัชดา ซอยกิ่งแก้ว 3,5,11 และ 12 หมู่บ้านณัฐกมล กู้กู และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอย 1-4,7 และ 56

น้ำหน้าแล้ง น้ำหน้าแล้ง น้ำหน้าแล้ง น้ำหน้าแล้ง น้ำหน้าแล้ง น้ำหน้าแล้ง น้ำหน้าแล้ง

ย้อนกลับ