น้ำเพื่อวชิระ

รถบรรทุกน้ำมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) นำน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 12,000 ลิตรไปบรรจุถังเก็บใต้ดิน ณ บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรองผู้ป่วยชั่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

น้ำเพื่อวชิระ น้ำเพื่อวชิระ

ย้อนกลับ