บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 2

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และคุณประกอบ ศรีรัตนาวดี วิทยากรมูลนิธิฯ บรรยายธรรมและนำสวดมนต์เช้านักเรียนที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา


ย้อนกลับ