บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3

ประกอบ รัตนาวดี วิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ไปนำนักเรียนสวดมนต์เช้าทำนองสรภัญญะพร้อมคำแปลก่อนเข้าเรียน และฝึก“การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผ่เมตตาจิต” พร้อมกันนั้น หรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการมูลนิธิฯ และบรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม บรรยายความรู้เรื่อง “มาฆบูชา วันแห่งกองทัพธรรม” ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3 บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3 บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3 บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3 บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3

ย้อนกลับ