บวชพระประจำปี ‘63

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดะตะ) จัดบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2563 จำนวน 15 รูป พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เจ้าคณะตำบลฉลอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ปลงผมนาคโดยพระสงฆ์และญาติโยม ณ ลานเวียนเทียน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) แล้วเคลื่อนขบวนจากเขานาคเกิดไปทำพิธีบวช ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม ทั้งนี้ พระนวกะจะพำนักเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจนถึงการลาสิกขา วันที่ 12 ธันวาคม 2563

บวชพระประจำปี ‘63 บวชพระประจำปี ‘63 บวชพระประจำปี ‘63 บวชพระประจำปี ‘63 บวชพระประจำปี ‘63 บวชพระประจำปี ‘63 บวชพระประจำปี ‘63

ย้อนกลับ