บวชเณรเพื่อแม่ ‘63

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จะจัดงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน “บวชเณรเพื่อแม่” ประจำปี 2563 ในเช้าวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และพระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม โดยสามเณรและพระพี่เลี้ยงจะพำนัก ปฏิบัติกิจ อบรมปฏิบัติธรรม ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และลาสิกขาวันที่ 20 เมษายน 2563

ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาบวชในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 891 3827

บวชเณรเพื่อแม่ ‘63

ย้อนกลับ