ปลูกไม้วันแม่

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลฯ และคณะเยาวชนที่ต้องคดี จัดกิจกรรมปลูกหน่อต้นสัก จำนวน 12 ต้น และโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นหมากกว่า 100 เมล็ดด้วยการยิงง่ามหนังสติ๊ก เพื่อปลูกสำนึกรักษ์ธรรมชาติอย่างรื่นรมย์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ให้การต้อนรับ

ปลูกไม้วันแม่ ปลูกไม้วันแม่ ปลูกไม้วันแม่ ปลูกไม้วันแม่ ปลูกไม้วันแม่

ย้อนกลับ