ผู้ต้องขังถือศีลกินผัก

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดงานถือศีลกินผัก ครั้งที่ 19 โดยศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยและศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งร่วมสนับสนุนอาหารเจตลอด 9 วัน มีผู้ต้องขังชายหญิง 200 คนสมัครเข้าร่วม ในพิธีเปิดงานวันนี้ สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ได้นำสวดมนต์ระลึกคุณพระรัตนตรัยและฝึกอบรมสมาธิแก่ผู้ต้องขัง พร้อมมอบวารสารแสงพระธรรม ฉบับที่มีบทความเกี่ยวกับการทานมังสวิรัติให้ห้องสมุดเรือนจำ 5 ฉบับ หรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯและบรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม บรรยายเรื่องภูมิปัญญาโบราณและศาสนาต่างๆใช้อาหารและการงดอาหารเพื่อสุขภาพ,กำเนิดการถือศีลกินผักในภูเก็ต,พุทธศาสนากับอาหารมังสวิรัติ และชาวพุทธกับอาหารมังสวิรัติ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ริเริ่มงานถือศีลกินผักแก่ผู้ต้องขังเรือนจำภูเก็ตในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักทุกปีมาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ไร้อิสรภาพได้ร่วมกิจกรรมสำคัญที่สุดของจังหวัดซึ่งสืบทอดมาราว 200 ปี


ย้อนกลับ