ผู้ต้องขังแรกรับ

เช้าวันนี้ คณะวิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำโดยสุพร วนิชกุล ไปบรรยายธรรมเรื่อง“อยู่ให้เป็นเย็นให้พอ” นำสวดมนต์ แผ่เมตตาจิต สร้างกิจกรรมธรรมนันทนาการ และอบรมสมาธิแบบเคลื่อนไหว แก่ผู้ต้องขังใหม่ชาย 450 คน ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขัง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 นาฬิกา

ผู้ต้องขังแรกรับ ผู้ต้องขังแรกรับ ผู้ต้องขังแรกรับ ผู้ต้องขังแรกรับ

ย้อนกลับ