ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนมากราบสักการะพระใหญ่

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง)และคณะ มากราบสักการะพระใหญ่และร่วมทำบุญหินอ่อนประดับ 'บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง' โดยมีผู้บริหารพุทธอุทยานฯ ให้การต้อนรับ


ย้อนกลับ