ผู้สมัครบวชรับโอวาท

พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ให้โอวาทผู้สมัครบวช แสดงอานิสงส์การบวช หมู่สงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้สมัครจะเริ่มเข้าพัก ณ ศาลาปฏิบัติธรรม พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เพื่อเตรียมบวชในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้


ย้อนกลับ