พระเถระเมียนมา

พระอาจารย์ Ashin Ottamathara จาก Thabarwa Nature Center พระเถระผู้ทรงคุณแห่งประเทศเมียนมา พร้อมคณะมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ อาราธนานำชมและบรรยายสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ สานุศิษย์และผู้ติดตามประมาณ 40 คน เดินทางล่วงหน้ามาขอเข้าพัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ก่อนจะเดินทางกลับประเทศเมียนมา

พระเถระเมียนมา พระเถระเมียนมา พระเถระเมียนมา พระเถระเมียนมา พระเถระเมียนมา

ย้อนกลับ