พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง

วันที่ 27 กันยายน 2561 พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง โดยมูลนิธิเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงจนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน


ย้อนกลับ