พุทธบริษัทชาวจีน

คณะพุทธบริษัทจากประเทศจีน นำโดยพระภิกษุ(นิกายมหายาน) 1 รูป และพุทธศาสนิกชนกลุ่มใหญ่ เดินทางมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต และขออนุญาตประกอบพิธีทางศาสนาช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 ณ ธรรมศาลา ในคืนวันที่ 24 มกราคมด้วย ในการนี้ หมู่สงฆ์ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเจริญพุทธมนต์แผ่เมตตาจิตแด่เพื่อนสหธรรมิกชาวจีนและสรรพสัตว์ให้มีสติปัญญาแก้และป้องกันภัยนานา

พุทธบริษัทชาวจีน พุทธบริษัทชาวจีน พุทธบริษัทชาวจีน พุทธบริษัทชาวจีน พุทธบริษัทชาวจีน

ย้อนกลับ