มอบสิ่งของหลังน้ำลด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับหน่วยมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ศูนย์เด็กเล็กอำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความขาดแคลนหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย


ย้อนกลับ