มาฆบูชา 2563

หมู่สงฆ์พำนัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นำโดยพระปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์ คณะทำงานพุทธอุทยานฯ พนักงานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำโดยคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ และสาธุชนที่ขึ้นไปสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี-พระใหญ่เมืองภูเก็ต ร่วมกันกระทำทักษิณาวรรตรอบองค์พระใหญ่ แล้วนำดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะเป็นพุทธบูชา ในช่วงบ่ายวันมาฆบูชาประจำปี 2563 อันเป็นวันที่พระบรมศาสดาประกาศหลักธรรมสำคัญ และหลักการปฏิบัติกรณียกิจของพุทธบุตรแด่ที่ประชุมอรหันตสาวก 1,250 รูป หลังทรงตรัสรู้ 9 เดือน

มาฆบูชา 2563 มาฆบูชา 2563 มาฆบูชา 2563 มาฆบูชา 2563

ย้อนกลับ