รถวัด

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ถวายรถยนต์พร้อมเครื่องขยายเสียงติดตั้งแด่พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เพื่อใช้ในกิจของวัด

รถวัด

ย้อนกลับ