รู้จักศาลเยาวชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดรถบริการรับส่งนักเรียนจำนวน 35 คน จากโรงเรียนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ไปทัศนศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและชมนิทรรศการของศาลฯ

รู้จักศาลเยาวชน

ย้อนกลับ