ร่วมด้วยช่วยวันด่านเปิด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 อันเป็นวันเปิดด่านจังหวัดภูเก็ต(ด่านท่าฉัตรไชย จุดตรวจก่อนข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรไปยังจังหวัดพังงา) ให้ผู้ที่อยู่ในภูเก็ตเดินทางกลับจังหวัดตัวเองหรือจุดหมายได้เป็นวันที่สอง สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำข้าวกล่อง 500 กล่องไปมอบให้พ.ต.อ.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มารอการดำเนินการ โดยมีผู้ใจบุญจากพื้นที่ตำบลป่าคอก อำเภอถลางนำอาหารเพื่อจะแจกเช่นเดียวกันแต่ยังเข้าไปไม่ได้ จึงได้ร่วมเข้าไปมอบพร้อมกัน

ร่วมด้วยช่วยวันด่านเปิด ร่วมด้วยช่วยวันด่านเปิด ร่วมด้วยช่วยวันด่านเปิด ร่วมด้วยช่วยวันด่านเปิด

ย้อนกลับ