ร่วมศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทีมงานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยอดิศร สวัสดี ผช.หน.ศูนย์ฯ นำถุงยังชีพไปแจกประชาชนที่แจ้งขอรับในเขตอำเภอเมือง(ชุมชนหลังบริษัทอนุภาษและบุตร) และอำเภอถลาง(เช่น แคมป์คนงานย่านอบต.ศรีสุนทร แคมป์คนงานย่านวัดเทพกระษัตรี ย่านอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ชุมชนคลองเสน่ห์โพธิ์ ชุมชนย่านป่าครองชีพ พรุสมภาร) รวม 14 จุด

ร่วมศูนย์ดำรงธรรม ร่วมศูนย์ดำรงธรรม ร่วมศูนย์ดำรงธรรม ร่วมศูนย์ดำรงธรรม ร่วมศูนย์ดำรงธรรม ร่วมศูนย์ดำรงธรรม ร่วมศูนย์ดำรงธรรม

ย้อนกลับ