ร่วมสร้างตึกสูติฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต มอบเงิน 10,000 บาท แก่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผ่านสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ได้สนับสนุนการปรับปรุงเพิ่งแล้วเสร็จไป

ร่วมสร้างตึกสูติฯ

ย้อนกลับ