ศาลาพระประจำโรงเรียน

ตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไปร่วมพิธีวางเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง พระประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งในการนี้ มูลนิธิฯ ปวารณาเป็นผู้สนับสนุนค่าก่อสร้างหลัก เป็น 1 ในโครงการ “ชวนโยมเข้าวัด สมานฉันท์ รักษาถิ่นชายแดนใต้” ที่มูลนิธิฯกำลังดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง

ศาลาพระประจำโรงเรียน ศาลาพระประจำโรงเรียน ศาลาพระประจำโรงเรียน ศาลาพระประจำโรงเรียน

ย้อนกลับ