สนับสนุนโรงพยาบาลฉลอง

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(ยืนซ้ายสุด) ส่งรถแบคโฮและคนงานเข้าปรับพื้นดินหน้าอาคารหลักโรงพยาบาลฉลอง เนื้อที่ราว 1 ไร่ เพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล ถ่ายภาพร่วมกับนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง)


ย้อนกลับ